V. Dodawanie obróbek

Aby dodać obróbkę na krawędzi połaci do oferty należy :

1. Wybrać zakładkę Materiały

2. Zaznaczyć połać, na której chcemy umieścić obróbkę

3. Zaznaczyć krawędź występowania obróbki

4. Nacisnąć przycisk „Dodaj obróbkę”


5. Wybrać producenta

6. Wybrać produkt z listy

7. Wybrać OK


Ręczna adaptacja wyników na rysunku montażowym dla obróbek

Wyniki wyliczenia zapotrzebowania materiałowego można korygować na rysunku montażowym połaci. Dla każdego dodanego do oferty produktu pojawia się odrębna zakładka z parametrami i opcjami, które umożliwiają użytkownikowi zaadaptować optymalizację do potrzeb klienta.


Spośród dostępnych opcji dla obróbek są:

Optymalizacja

1. Optymalizacja – każdorazowa zmiana parametrów pokrycia wymaga uruchomienia optymalizacji. Zmiana parametru niezastosowana za pomocą przycisku optymalizacji jest sygnalizowana za pomocą symbolu gwiazdki obok przycisku „Optymalizuj”

Wyniki

2. Zaznacz wszystkie – funkcja zaznacza wszystkie obróbki na wybranej połaci.

3. Odznacz wszystkie - funkcja odznacza wszystkie obróbki na wybranej połaci.

4. Usuń z połaci – opcja usuwa zaznaczone obróbki z wybranej połaci

Materiał

5. Usuń z połaci – usuwa cały materiał z wybranej połaci

6. Usuń ze wszystkich połaci – usuwa cały materiał z wszystkich połaci

7. Zamknij – zamyka zakładkę kontekstu materiału. Aby uaktywnić zakładkę danego materiału należy wybrać materiał z listyWróć