VI. Lista wymiarowa

Aby zobaczyć pełną listę wymiarową dla wybranych do oferty pokryć należy wybrać inspektorze dokumentu opcję "Lista wymiarowa". Opcje dostępne na tej zakładce:


1. Ograniczanie listy wymiarów"

2. W otoczeniu - rozmiar w mm, określający otoczenie zaokrąglania lub grupowania wynikrów (patrz pkt. 1)

3. Zastosuj parametry optymalizacji do wszystkich połaci - jeśli opcja jest zaznaczona, zmiana parametrów pokrycia na na listwie produktu () dotyczy wszystkich połaci. Gdy opcja jest odznaczona, zmieniając parametry na listwie produktu dotyczy wyłącznie bieżącej połaci.

4. Lista produktów wybranych do ofertu

5. Specyfikacja długości arkuszy dla wybranego produktu

6. Informacje o wybranej linii oferty

Oferta

Do sporządzenia oferty na podstawie wyceny należy uzupełnić informacje w zakładkach należących do sekcji Oferta.

Spis treści

1. Dane identyfikacyjne oferty

2. Dane klienta

3. Linie oferty

4. Podsumowanie oferty

Oferta


Zakładka Oferta umożliwia wpisanie

1. Numer oferty - kolejny numer oferty, pole to jest drukowane na ofercie

2. Opis - miejsce na uwagi

Dane klienta


Na zakładce Dane klienta uzupełniamy nastepujące pola:

3. Miejsce dostawy - sekcja z informacją o kliencie i miejscu dostawy

4. Wykonawca - sekcja z danymi wykonawcy dachu

Linie oferty


Na zakładce Linie oferty tworzymy warianty oferty oraz obliczamy wartość oferty.

Podstawowy wariant o nazwie Wszystkie zawiera wszystkie materiały ujęte na wycenie.

Aby uzyskać wartość oferty oraz zysk brutto należy uzupełnić kolumny:

Pozostałe kolumny zostaną naliczone automatycznie:

W sekcji Podsumowanie oferty znajduje się sumaryczna wartość wszystkich linii wybranego wariantu oferty

Jeśli oferta ma obejmować tylko niektóre elementy wyceny należy utworzyć nowy wariant oferty i wybrać pozycje.


12. Nowy wariant oferty

13. Wybrać nowy wariant

14. Dodać pozycję oferty

Podsumowanie oferty

Podsumowaniu oferty znajduje się dodatkowe pole Uwagi.