IV. Kalkulacja pokrycia

Na tej stronie dowiesz się wszystkiego na temat kalkulacji pokrycia dachowego na ofercie.

Spis tematów

1. Aby dodać pokrycie dachu do oferty należy :

1. Wybrać zakładkę Materiały

2. Zaznaczyć dowolną połać jeśli nie została domyślnie wybrana

3. Nacisnąć przycisk „Dodaj pokrycie”


4. Wybrać rodzaj pokrycia oraz producenta

5. Wybrać produkt z listy

6. Jeśli pokrycie ma zostać zastosowane do wszystkich połaci, to w parametrach w polu „Zastosuj do” należy pozostawić wartość „Wszystkie”. Jeśli tylko do bieżącej połaci, należy wybrać w polu wartość z nazwą połaci.

7. Wybrać OK2. Ręczna adaptacja wyników na rysunku montażowym dla blachodachówek

Wyniki wyliczenia zapotrzebowania materiałowego można korygować na rysunku montażowym połaci. Dla każdego dodanego do oferty produktu pojawia się odrębna zakładka z parametrami i opcjami, które umożliwiają użytkownikowi zaadaptować optymalizację do potrzeb klienta.
 

Spośród dostępnych opcji dla blachodachówek są:

Montaż

1. Sposób montażu w pionie – określający jak mają być dobierane arkusze gdy długość połaci jest większa od długości maksymalnej arkusza blachodachówki.

 • Od największych – najpierw dobierane są arkusze maksymalne
 • Proporcjonalnie – arkusze w pionie są podobnej długości

Układanie

2. Sposób układania w poziomie – określa od której strony; lewej czy prawej wykonywany jest montaż

3. Przesunięcie / centrowanie w poziomie

Optymalizacja

4. Optymalizacja – każdorazowa zmiana parametrów pokrycia wymaga uruchomienia optymalizacji. Zmiana parametru niezastosowana za pomocą przycisku optymalizacji jest sygnalizowana za pomocą symbolu gwiazdki obok przycisku „Optymalizuj”

 • Zaokrąglenie – wartość w mm określająca dokładność długości arkuszy. Wartość 1 oznacza dokładność do 1mm. (10 – dokładność do 1cm itd.)
 • Wszystkie połacie – przycisk pozwala określić zasięg zmian parametrów, czy podczas uruchomienia optymalizacji przyciskiem „Optymalizuj” zmiany mają być zastosowane do wszystkich połaci czy tylko do wybranej.

Wyniki

5. Linia cięcia – narzędzie pozwala podzielić arkusze poziomo. Jeśli w linii znajdują się zaznaczone arkusze to wyłącznie te arkusze zostaną podzielone. W przypadku braku zaznaczonych arkuszy, wszystkie w linii zostaną podzielone. Po wybraniu narzędzia i wskazaniu miejsca podziału należy wybrać przycisk Podział


6. Zaznacz wszystkie – funkcja zaznacza wszystkie arkusze na wybranej połaci.

7. Odznacz wszystkie - funkcja odznacza wszystkie arkusze na wybranej połaci.

8. Usuń z połaci – opcja usuwa zaznaczone arkusze z wybranej połaci

9. Powiększ – powiększa o moduł zaznaczone arkusze

10. Pomniejsz - pomniejsza o moduł zaznaczone arkusze

11. Strzałki do przesunięcia arkuszy – funkcje pozwalają przesunąć zaznaczone arkusze (w górę, lewo, prawo i do dołu). Oprócz przycisków na listwie można też używać skrótów klawiszowych - z wciśniętym klawiszem CTRL klawisze strzałek

Materiał

12. Usuń z połaci – usuwa cały materiał z wybranej połaci

13. Usuń ze wszystkich połaci – usuwa cały materiał z wszystkich połaci

14. Zamknij – zamyka zakładkę kontekstu materiału. Aby uaktywnić zakładkę danego materiału należy wybrać materiał z listy3. Ręczna adaptacja wyników na rysunku montażowym dla blach trapezowych

Wyniki wyliczenia zapotrzebowania materiałowego można korygować na rysunku montażowym połaci. Dla każdego dodanego do oferty produktu pojawia się odrębna zakładka z parametrami i opcjami, które umożliwiają użytkownikowi zaadaptować optymalizację do potrzeb klienta.Opcja "przyklejania"

Spośród dostępnych opcji dla blach trapezowych są:

Montaż

1. Sposób montażu w pionie – określający jak mają być dobierane arkusze gdy długość połaci jest większa od długości maksymalnej arkusza blachy trapezowej.

 • Od największych – najpierw dobierane są arkusze maksymalne
 • Proporcjonalnie – arkusze w pionie są podobnej długości

Układanie

2. Sposób układania w poziomie – określa od której strony; lewej czy prawej wykonywany jest montaż

3. Przesunięcie / centrowanie w poziomie

Optymalizacja

4. Optymalizacja – każdorazowa zmiana parametrów pokrycia wymaga uruchomienia optymalizacji. Zmiana parametru niezastosowana za pomocą przycisku optymalizacji jest sygnalizowana za pomocą symbolu gwiazdki obok przycisku „Optymalizuj”

 • Zaokrąglenie – wartość w mm określająca dokładność długości arkuszy. Wartość 1 oznacza dokładność do 1mm. (10 – dokładność do 1cm itd.)
 • Długość zakładki – długość zakładu w pionie przy łączeniu dwóch arkuszy
 • Wszystkie połacie – przycisk pozwala określić zasięg zmian parametrów, czy podczas uruchomienia optymalizacji przyciskiem „Optymalizuj” zmiany mają być zastosowane do wszystkich połaci czy tylko do wybranej.

Wyniki

5. Linia cięcia – narzędzie pozwala podzielić arkusze poziomo.

Jeśli w linii znajdują się zaznaczone arkusze to wyłącznie te arkusze zostaną podzielone. W przypadku braku zaznaczonych arkuszy, wszystkie w linii zostaną podzielone. Po wybraniu narzędzia i wskazaniu miejsca podziału należy wybrać przycisk Podział6. Zaznacz wszystkie – funkcja zaznacza wszystkie arkusze na wybranej połaci.

7. Odznacz wszystkie - funkcja odznacza wszystkie arkusze na wybranej połaci.

8. Usuń z połaci – opcja usuwa zaznaczone arkusze z wybranej połaci

9. Powiększ – powiększa o długość zaokrąglenia (sekcja Optymalizacja) zaznaczone arkusze

10. Pomniejsz - pomniejsza o o długość zaokrąglenia (sekcja Optymalizacja) zaznaczone arkusze

11. Strzałki do przesunięcia arkuszy – funkcje pozwalają przesunąć zaznaczone arkusze (w górę, lewo, prawo i do dołu). Oprócz przycisków na listwie można też używać skrótów klawiszowych - z wciśniętym klawiszem CTRL klawisze strzałek

14. Funkcja łączenia zaznaczonych arkuszy w pionie

15. Tryb "przyklejania" arkuszy. Przy włączonym przycisku łatwiej jest zmieniać pozycję oraz wielkość arkuszy za pomocą myszki. Dolna i górna krawędź dopasowuje sie do sąsiadujących arkuszy.

Materiał

12. Usuń materiał – usuwa materiał z wybranej lub ze wszystkich połaci

13. Zamknij – zamyka zakładkę kontekstu materiału. Aby uaktywnić zakładkę danego materiału należy wybrać materiał z listy4. Ręczna adaptacja wyników na rysunku montażowym dla blachodachówek modułowych

Wyniki wyliczenia zapotrzebowania materiałowego można korygować na rysunku montażowym połaci. Dla każdego dodanego do oferty produktu pojawia się odrębna zakładka z parametrami i opcjami, które umożliwiają użytkownikowi zaadaptować optymalizację do potrzeb klienta.Spośród dostępnych opcji dla blach trapezowych są:

Montaż

1. Sposób montażu

 • Montaż „na mijankę” – arkusze w parzystych rzędach montowane są na zakład
 • Montaż równolegle – łączenia arkuszy są w linii

2. Wykorzystanie odpadów – czy system ma wykorzystywać odpady do optymalizacji

Układanie

3. Sposób układania w poziomie – określa od której strony; lewej czy prawej wykonywany jest montaż

Optymalizacja

4. Optymalizacja – każdorazowa zmiana parametrów pokrycia wymaga uruchomienia optymalizacji. Zmiana parametru niezastosowana za pomocą przycisku optymalizacji jest sygnalizowana za pomocą symbolu gwiazdki obok przycisku „Optymalizuj”

 • Wszystkie połacie – przycisk pozwala określić zasięg zmian parametrów, czy podczas uruchomienia optymalizacji przyciskiem „Optymalizuj” zmiany mają być zastosowane do wszystkich połaci czy tylko do wybranej.

Wyniki

5. Zaznacz wszystkie – funkcja zaznacza wszystkie arkusze na wybranej połaci.

6. Odznacz wszystkie - funkcja odznacza wszystkie arkusze na wybranej połaci.

7. Usuń z połaci – opcja usuwa zaznaczone arkusze z wybranej połaci

8. Strzałki do przesunięcia arkuszy – funkcje pozwalają przesunąć zaznaczone arkusze (w górę, lewo, prawo i do dołu). Oprócz przycisków na listwie można też używać skrótów klawiszowych - z wciśniętym klawiszem CTRL klawisze strzałek

Materiał

9. Usuń z połaci – usuwa cały materiał z wybranej połaci

10. Usuń ze wszystkich połaci – usuwa cały materiał z wszystkich połaci

11. Zamknij – zamyka zakładkę kontekstu materiału. Aby uaktywnić zakładkę danego materiału należy wybrać materiał z listy