FAQ

Printable version

One of system modules, Roof Constructor is using Silverlight plugin. Below you will find installation steps how to configure your system, basing on UBUNTU system.
 • When you launch internet browser and log into the RS Roofs5, and choosing New Valuation with Roof Constructor, you will be asked if you want to install Silverlight plugin.
 • In the applet „Ubuntu Software Center” you need to check if WINE package is installed. In case it isn't you need to get and install this.
 • Open terminal (console)
 • Write one by one following commands, which will get and install packagePipeLight.
  • sudo add-apt-repository ppa:pipelight/stable
  • sudo apt-get update
  • sudo apt-get install --install-recommends pipelight-multi -y
  • sudo pipelight-plugin --enable silverlight
 • Reopen internet browser (internet browser mush support NPAPI support, see below to know which browsers does) and log into RS Roofs5.
 • While starting tool you will see monit that should be confirmed.
 • Roof Constructor should be available now for the Linux user.

Screens

One of the system modules, Roof Constructor uses the Silverlight plug-in. It need browser that supports NPAPI plugins.
 • Windows : Internet Explorer
 • iOS : Safari
 • Linux UBUNTU : Pale Moon, Konqueror, Midori, SeaMonkey, GNOME web, Uzbl
The other modules are supported by most web browsers (Windows, Linux, Android, iOS). The Roof Constructor will soon be available for download from Windows 10.
There are probably one of two reasons.
 • Silverlight addon is not installed on Internet Explorer. Click "Install now". After installing re-run internet browser.
 • You opened Edge browser instead of Internet Explorer. Icons of both internet browsers are very similar. The Edge icon is dark blue and Internet Explorer bright blue. To run Internet Explorer on Windows10 select Windows start button (left bottom) and write "Internet Explorer". System will find the program. You can pin this browser to task bar.
 • Accidentally blocked content with option "ActiveX filtering". In the Internet Explorer there is icon to unblock, near to refresh button, which turn on the blocked addon. On the picture below this button is showed, selecting it we will fix it.
 • Addon Silverlight has been disabled in Internet Explorer. To enable it please go to settings of Internet Exlorer (gear icon), select "Internet options" then "Programs" tab and button "Manage add-ons". Find "Microsoft Silverlight" and press Enable.

Screens

 • Trapezoidal sheets and panels
 • Steel roofing tiles (cut to size)
 • Steel modular roofing tiles
 • Roofing tiles (ceramic or concret)
 • material in rolls eg. roofing felt, roof memmbrane
 • insulation material in sheets eg. styrofoam
 • roof fittings and accessories
Only main user of commercial version may set company logo, which will be printed on each offers of company users. To set logo:
 • login to system and click on email adres in menu (in case you have privileges of main user)
 • select "Account" menu option
 • in the Logo field click Select file button
 • next, browse for file with logo on your disk, image file should be JPG or PNG and size ~480x80 px
 • next, select button Update to save changes is account settings

Screens

Each user of commercial version may set it to periodically save offers. To do this follow steps: Każdy użytkownik wersji PEŁNEJ może ustawić opcję cyklicznego zapisu ofert. Aby to ustawić należy:
 • login to system and click on your email adres in menu
 • in the field Autosave offers set 3, 5 or 15 minutes, program every 3,5,15 minutes will be saving offer while editing
 • next, select button Update to save changes is account settings

Screens

Aby ustawić domyślną jednostkę miary przy wprowadzaniu wymiarów dachu i elewacji należy:
 • po zalogowaniu do systemu kliknąć w adres email konta
 • w polu System miar ustawić system miar (metryczny lub angielski)
 • w polu J.m. ustawić jednostkę miary, według której będą wprowadzane współrzędne wierzchołków połaci dachu.
 • następnie należy wybrać przycisk Zmień aby zapisać zmiany w ustawienia konta
Główny użytkownik w firmie (zarejestrowany jako pierwszy w firmie) posiada uprawnienia do edycji bazy produktów. Do bazy można dopisać dowolną ilość produktów, które będą dostępne do kalkulacji dla wszystkich użytkowników systemu w ramach danej firmy. Podczas definiowania produktów wymagane są informacje techniczne, między innymi o szerokości krycia. Szczegółowa instrukcja edycji produktów dostępna jest w zakładce

Pomoc pod linkiem Definiowanie produktów

Po wykupieniu dostępu do wersji PEŁNEJ twoja baza produktów jest pusta. Możesz skorzystać z Biblioteki Produktów,za pomocą której łatwo je zaimportujesz do własnej bazy danych. W bibliotece znajdują się produkty kilku polskich producentów. Jeśli nie znajdziesz tam produktów, które znajdują się w twojej ofercie możesz je dodać samodzielnie. Parametry produktów na pewno znajdziejsz na stronie producenta. Jeśli masz wątpliwości skontaktuj się z nami, pomożemy ci w prawidłowej konfiguracji programu.
Aby ustawić nowe hasło należy na stronie logowania kliknąć w link "Zapomniałeś hasła?". Na stronie odzyskiwania hasła należy podać adres email, na jakie zarejestrowane było konto RS Dachy5 i nacisnąć przycisk Potwierdź. Na adres email otrzymasz po chwili link do ustawienia nowego hasła. Po kliknięciu będziesz mógł nadać nowe hasło.
Ustawienie cen w cenniku powoduje, że system będzie ustawiał domyślne ceny sprzedaży dla produktów na ofercie. Aby wprowadzić ceny do cennika produktów należy:
 • po zalogowaniu do systemu, kliknąć w adres email konta
 • wybrać opcję Cennik.
 • ustawić ceny produktów i nacisnąć przycisk Zapisz
Ustawione ceny w cenniku odnoszą się tylko do ofert przygotowanych przez tego użytkownika.
Aby zmienić hasło należy:
 • po zalogowaniu do systemu, kliknąć w adres email konta
 • wybrać opcję "Zmiana hasła"
 • na formularzu zmiany hasła podać stare hasła oraz w dwóch kolejnych polach nowe hasło
 • wybrać przycisk Zmień
Zestawy produktów to lista produktów, stanowiąca kompletny i rekomendowany przez producenta system. W przypadku pokryć jest to na przykład blachodachówka, membrana, wkręty oraz wszystkie potrzebne obróbki. Połączenie produktów w zestaw znacznie upraszcza przygotowanie wyceny. Podczas wyceny wystarczy wybrać zestaw (system) dla dachu a program sam umieści produkty na odpowiednich miejscach (np obróbki na właściwych krawędziach). Tworzenie zestawu produktów i jego wykorzystanie pokazano na poniższym materiale video. Więcej o tworzeniu zestawów znajdziesz w pomocy. Definiowanie produktów

Video

Po wygaśnięciu opłaconego okresu wersji PEŁNEJ nie tracisz dostępu do konta. Oprogramowanie przechodzi w wersję OTWARTĄ, bez dostępu do niektórych funkcjonalności oraz bazy własnych produktów. Aby przedłużyć konto należy po zalogowaniu kliknąć w link "Zamówienie" i wypełnić formularz zamówienia. Na email otrzymasz fakturę PROFORMA. Po opłaceniu i zaksięgowaniu przelewu, otrzymasz emaila z kodem rejestracyjnym, który użyjesz do przedłużenia konta. Informacje jak wykorzystać kod rejestracyjny do aktywowania programu znajdziesz w tematach pomocy Dostęp do systemu
Wyliczenie zapotrzebowania dla typowych dachów można przeprowadzić przy pomocy Kreatora Dachów. Dla nietypowych i skomplikowanych dachy należy się posłużyć Konstruktorem dachów. W Konstruktorze Dachów należy wprowadzić każdą połać osobno, tak aby dolne krawędzie figury każdej połaci były krawędziami okapu. Więcej o wprowadzaniu wymiarów dachu za pomocą Konstruktora dachów znajdziesz w tematach pomocy Wprowadzanie projektu dachu
Wprowadzając współrzędne wierzchołków połaci mamy do wyboru wprowadzanie wg współrzędnych bezwzględnych, czyli wszystkie współrzędne są w układzie kartezjańskiem tj. względem punktu 0,0. Współrzędne względne wprowadzane są względem ostatniego punktu (jako wektor przesunięcia od ostatnio wprowadzonego punktu). Przykład pokazano na załączonym filmie.

Video

Jeśli wymiary dachu pochodzą z obmiaru i dysponujemy jedynie długościami krawędzi to czasem trudno jest poprawnie wprowadzić wymiary do wyceny. Możemy w tym wypadku posłużyć się narzędziem do poszukiwania punktu. Wprowadzamy połać o zbliżonym kształcie i właściwej ilości wierzchołków. Następnie zaznaczamy kształt, wybieramy Modyfikację kształtu. Zaznaczamy punkt, dla którego poszukujemy współrzędnych, uruchamiamy opcję poszukiwania punktu. Podajemy wymiary sąsiadujących krawędzi i wymiaramy przycisk Znajdź. Wynikiem będą dwa rozwiązania, jedno z nich jest rozwiązaniem któgo szukamy. Należy wybrać rozwiązanie i nacisnąć przycisk Zastosuj. Poniżej link do materiału wideo, który pokazuje sposób wykorzystania tej opcji.

Video

Do wprowadzania połaci o typowym kształcie można skorzystać z repozytorium połaci. Trzeba zaznaczyć w Inspektorze dokumentu Dach1 i wybrać opcję Dodaj połać z repozytorium

Screens

Otwór w połaci to kolejny kształt dla połaci. Jeśli połać jest już wprowadzona to wybieramy akcję Narysuj kształt aby narysować/wpisać wymiary kolejnego kształtu, który będzie otworem.

Video

Okno dachowe możemy wprowadzić jako otwory w połaci lub skorzystać z gotowej opcji Dodaj otwory okienne, w której umieszczono kilkanaście typowych wymiarów okien. Za pomocą opcji możemy dodać jedno więcej okien umieszczonych w linii, oddalonych od siebie w równej odległości. Na formularzu należy podać:
 • H - szerokość okna
 • V - wysokość okna
 • X - pozycja okna na połaci, X dolnego lewego rogu
 • Y - pozycja okna na połaci, Y dolnego lewego rogu
 • Ilość otworów - ilość okien w linii
 • Odległość między otworami - odległość między kolejnymi oknami

Screens

Zmianę pozycji kształtu (połaci, otworu w połaci lub okna) możemy wykonać na 2 sposoby:
 • zaznaczyć kształt i wprowadzić nową pozycję w pola X,Y na listwie i nacisnąć klawisz ENTER, gdy kursor miga w jednym z pól
 • dwukrotnie kliknąć w kształt (odblokuje się kłódka), i trzymając lewy klawisz myszki przesunąć kształt do nowej pozycji

Video

Należy zaznaczyć Dach1, wybrać Dodaj połać z repozytorium (jeśli kształt połaci jest typowy), lub Nowa połać aby uzyskać puste płótna na którym możemy narysować kształt połaci i otworów za pomocą akcji Narysuj kształt. Na filmie pod spodem pokazano jak to zrobić.

Video

Należy zaznaczyć połać (np Połać1) a następnie wybrać akcję Usuń połać.

Screens

Wybrać w listwie zakładkę Projekt następnie należy zaznaczyć połać w Inspektorze dokumnetu i wybrać akcję Kopiuj połać. Najlepiej skopiować już po dodaniu i adaptacji materiału. W ten sposób program skopiuje połać wraz z materiałem i wszelkimi wprowadzonymi poprawkami.

Screens

W projektach dachów z lukarnami, połacie zadaszające lukarnę są odbiciem lustrzanym. W takim wypadku wystarczy wprowadzić jedną połać, skopiować a następnie wykonać odbicie pionowe lub poziome.
 • Trzeba zaznaczyć połać, którą chcemy przekształcić względem osi OY
 • Skopiować połać
 • Zaznaczać nową połać
 • Wybrać akcję Odbicie pionowe

Screens

Podczas dodawania połaci z nachyleniem należy pamiętać o jego ustawieniu przed wstawieniem punktów.
 • Dla połaci z repozytorium, należy wybrać rodzaj nachylenia i wartość na oknie wymiarów kształtu (screen poniżej).
 • Dla połaci nietypowych, dodawanych za pomocą ikony Nowa połać, należy ustawić nachylenie przed wybraniem akcji Narysuj kształt, w oknie właściwości (screen)
Wprowadzane wierzchołki połaci uwzględniają ustawione nachylenie, dlatego zmiana nachylenia po dodaniu połaci spoduje przeliczenie współrzędnych. Jeśli chcemy zmienić nachylenie bez zmiany wartości współrzędnych punktów, należy użyć opcji "Zmień kąt nachylenia". Na zakładce Projekt wymiary połaci na rysunku są z uwzględnieniem nachylenia, po przejściu na zakładkę Materiały wymiary połaci są zawsze rzeczywiste.

Video

Zmiana nachylenia połaci po jej wprowadzeniu w oknie właściwości, spowoduje przeliczenie wartości współrzędnych. Jeśli chcemy zmienić nachylenie bez zmiany wartości współrzędnych punktów, należy użyć opcji "Zmień kąt nachylenia".

Video

Aby poprawić kształt, rozmiar połaci zmieniamy pozycje punktów. Należy :
 • Zaznaczyć połać, którą trzeba zmodyfikować.
 • Kliknąć w kształt na płótnie, wymagający modyfikacji. Zaznaczony kształt zostanie otoczony czerwoną przerywaną linią, a oknie Właściwości po prawej stronie ekranu pojawi się tabelka punktów.
 • Wybrać z listwy ikonę "Modyfikacja kształtu".
 • Wybrać w tabelce punktów pozycję wymagającą poprawy (lub kliknąć w punkt na rysunku).
 • Zmodyfikować współrzędne punktu w polach X, Y pod tabelką punktów. Klawiszem ENTER przechodzimy do kolejnego pola lub kolejnego punktu
 • Po zakończeniu edycji punktów należy nacisnąć klawisz ESC lub prawy klawisz myszki

Video

Biblioteka dachów znacznie skraca czas przygotowania wyceny. Najwięcej czasu potrzeba na wprowadzanie danych o wymiarach dachu. W bibliotece znajduje się kilkanaście typowych dachów. Dla takich dachów, podajemy nachylenie oraz kilka charakterystycznych wymiarów. Aplikacja na podstawie tych danych wygeneruje wszystkie potrzebne połacie. Aby dodać dach z biblioteki:
 • zaznaczyć Dach1
 • wybrać Dodaj dach z repozytorium
 • wybrać kształt dachu
 • ustawić wymiary dachu oraz wykusze
 • określić nachylenie
 • wybrać OK aby wygenerować połacie

Screens

Linie podziałów wyznaczają miejsca, w których muszą być łączone arkusze (np na blachy elewacyjne mogą być łączone na słupach). Na filmie pokazano sposób wykorzystania linii podziałów.

Video

W Inspektorze dokumentu należy wybrać Dach1 a następnie wybrać akcję Nowy Dach.
Aby zmienić domyślną nazwę połaci (Połać1) należy wybrać w inspektorze dokumentu połać, po prawej strony ekranu w oknie Właściwości zmienić nazwę w polu Nazwa połaci. W przypadku zmiany nazwy dachu podobnie, trzeba zaznaczyć w inspektorze dokumentu Dach1 i w oknie Właściwości zmienić nazwę.

Screens

Informacja o polu powierzhni całego dachu znajduje się po wybraniu w Inspektorze dokumentu pozycji Dach1. Informację znajdziesz w oknie Właściwości, w prawej części ekranu aplikacji.

Screens

Aby uruchomić obsługę wtyczki Silverlight na Safari na komputerze Apple należy :
 • Uruchomić przeglądarkę Safari
 • Zalogować się na stronie rsdachy.pl
 • Jeśli przy próbie uruchomieniu Konstruktora Dachu (np. za pomocą opcji Nowa wycena - Konstruktor Dachów) pojawi się informacja o konieczności instalacji dodatku Silverlight należy wybrać 'Instaluj teraz'.
 • Po zainstalowaniu trzeba jeszcze włączyć dodatek w ustawieniach przeglądarki Safari w zakładce Ochrona.
 • Ponowne przeładowanie strony powinno umożliwić korzystanie z Konstruktora Dachów

Screens

Aby dodać dla wprowadzonego dachu materiały na pokrycie należy:
 • wybrać dowolną połać w inspektorze dokumentu
 • przejść na zakładkę Materiały
 • jeśli kształt połaci nie jest zaznaczony przerywaną czerwoną linią (w takim wypadku przycisk Dodaj pokrycie jest nieaktywny), to należy zaznaczyć kształt połaci klikając go na rysunku
 • wybrać z listwy akcji przycisk Dodaj pokrycie
 • wybrać rodzaj pokrycia np. Blachodachówki
 • wybrac pokrycie z listy lub wyszukać je wpisując nazwę w polu szukaj
 • jeśli pokrycie ma zostać dodane do wszystkich połaci zostawiamy domyślny wybór Wszystkie w polu Zastosuj do, jeśli chcemy dodać pokrycie tylko bieżącej połaci to należy wybrać jej nazwę w tym polu.
 • nacisnąć OK aby pokrycie zostało dodane i przekalkulowane w oparciu o wprowadzony projekt dachu

Screens

Aby dodać dla wprowadzonego dachu obróbki na krawędziachn ależy:
 • jeśli aktywna jest zakładka materiałowa jakiegoś produktu to należy ją zamknąć przyciskiem Zamknij, aby rysunki połaci były bez arkuszy (screen)
 • przejść na zakładkę Materiały
 • zaznaczyć krawędź połaci klikając ją lub skorzystać z przycisku Wybierz do zaznaczania krawędzi danego typu
 • jeśli jakiekolwiek krawędzie są zaznaczone (niebieską przerywną linią) przycisk Dodaj obróbkę będzie aktywny, należy go wybrać
 • w oknie materiałów wybrać rodzaj obróbki i zaznaczyć produkt
 • nacisnąć OK
 • aby zobaczyć jak zostane dodane obróbki, należy zaznaczyć obróbkę na listwie naszych materiałów (obróbki po dodaniu nie są domyślnie zaznaczana jak pokrycie)

Screens

Aby dodać dla wprowadzonego dachu obróbki na krawędziachn ależy:
 • jeśli aktywna jest zakładka materiałowa jakiegoś produktu to należy ją zamknąć przyciskiem Zamknij, aby rysunki połaci były bez arkuszy (screen)
 • przejść na zakładkę Materiały
 • jeśli przycisk Dodaj akcesorium jest nieaktywny to znaczy, że mamy zazczony kształt połaci lub krawędź, należy kliknąć na wolnym płótnie, poza połacią
 • wybrać przycisk Dodaj akcesorium
 • wybrać produkt i nacisnąć OK

Screens

Żeby usunąć materiał należy:
 • wybrać zakładkę Materiały
 • wybrać na liście materiał do usunięcia
 • nacisnąć przycisk Usuń Materiałz listwy
 • wybrać opcję usuń z połaci jeśli chcemy usunąć materiał tylko z bieżącej połaci
 • wybrać opcję usuń ze wszystkich połaci jeśli chcemy usunąć materiał z całego dachu

Screens

Po wybraniu w oknie inspektora dokumentu pozycji Listaw wymiarowa i zaznaczeniu materiału na liście, w dolnej części ekranu wyświetli się podsumowanie materiału.
W zależności od rodzaju materiału znajdują się tam informacje :
 • Wyliczone zapotrzebowanie w mb - zliczone metry bieżące materiału
 • Zapotrzebowanie optymalne - dla pokrycia, jest to pole powierzchni dachu
 • Efektywność - wyliczona efektywność pokrycia, im bliżej 100% (powierzchni dachu) tym mniejszy odpad
 • Powierzchnia pokrycia (wg szer efektywnej) - policzone pole powierzchni pokrycia uwzględniając szerokość efektywną
 • Powierzchnia pokrycia (wg szer całkowitej) - policzone pole powierzchni pokrycia uwzględniając szerokość całkowitą
 • Screens

Aby arkusze pokrycia typu blachodachówka miały długość pełnomodułową, należy :
 • Zaznaczyć materiał typu blachodachówka, aby na rysunku montażowym widoczne były arkusze
 • Jeśli tylko niektóre arkusze mają mieć długość pełnomodułową, należy je zaznaczyć a następnie na listwie wybrać akcję powiększ zaznaczone arkusze do pełnego modułu
 • Jeśli wszystkie arkusze na dachu mają mieć wymiar pełnomodułowy, należy na listwie wybrać czy zmiana dotyczy bieżącej połaci (Połać1 lub P1) czy Wszystkich połaci klikając ustawiając przecisk oznaczony na screenie jako [1] a następnie kliknąć w Tylko pełnomodułowe arkusze a na koniec wybrać Optymalizuj aby przeliczyć wszystkie arkusze ponownie z założeniem, że wszystkie arkusze muszą być pełnomodułowe.
 • Jeśli wszystkie arkusze na bieżącej połaci mają mieć wymiar pełnomodułowy, zakres zmian [1] musi być być ustawiony na nazwę bieżącej połaci (Połać1, P1...) następnie ustawiamy przyciskiem Tylko pełnomodułowe arkusze oraz klikamy w Optymalizuj aby przeliczyć wszystkie arkusze ponownie

Screens

Dla pokryć typu "Blachy trapezowa i panele", można ustawić kierunek montażu na pionowy lub poziomy. W tym celu na listwie należy wybrać czy zmiana dotyczy Wszystkich połaci czy bieżącej (Połać1, P1...), a następnie zmienić kierunek i wybrać przycisk Optymalizuj

Screens

W definicji blachodachówek dostępna jest sekcja gdzie możemy określić zmaknięte przedziały długości arkuszy w mm, które mają być pomijane podczas optymalizacji. Jeśli rozmiar arkusza trafi w jeden z zakresów długości niedostępnych, program ustali jego rozmiar na zakres_DO_przedziału+1mm. Szczegóły na temat definiowania przedziałów znajdziesz w pomocy.
Aby zmienić dla "Blach trapezowych i paneli" domyślną długość zakładki, należy wybrać zasięg zmian (czy dotyczy bieżącej połaci czy wszystkich), zmienić długość zakładki w mm, a następnie wybrac Optymalizuj.

Screens

Zamiast zakładki możemy ustawić dylatację (szczelina między kolejnymi arkuszami). W tym celu ustawiamy jak zwykle zakres zmian (czy zmiana dotyczy Wszystkich połaci czy tylko bieżącej), ustawiamy długość zakładki na minusie (dylatacja) a na koniec przycisk Optymalizuj aby przeliczyć arkusze od nowa.

Screens

Arkusze blach trapezowych i paneli mogą być montowane naprzemienie. W takiej konfiguracji arkusze nie łączą się w linii lecz parzyste kolumny różnią się od nieparzystych o kilkadziesiąt cm, tworząc charakterystyczny suwak. W celu ustawienia takiego łączenia należy:
 • Zaznaczyć dodany materiał typu blachy trapezowe i panele, aby na rysunku montażowym widoczne były arkusze
 • Określić zakres zmian, na listwie wybrać czy zmiana dotyczy tylko bieżącej połaci (Połać1 lub P1) czy Wszystkich połaci
 • wprowadzić amplitudę suwaka w mm
 • wybrać przycisk Optymalizuj aby przeliczyć arkusze

Screens

Każdy z arkuszy może być ręcznie adaptowany. Aby dopasowywać długość arkusza, jego pozycje oraz czy usuwać z połaci należy:
 • zaznaczyć arkusz(e), które będą podlegać zmianie
 • aby zmniejszyć, zwiększyć, zmniejszyć do wymiaru pełnowymiarowego, zwiększyć do wymiaru pełnowymiarowego należy wybrać odpowiedni przycisk na listwie, wcisnąć klawisze skrótu Shift+strzałki góra/dół, lub użyć myszki chwytając za żółty kwadrat zmiany rozmiaru
 • aby usunąć zaznaczone arkusze należy wybrać akcję Usuń z połaci z listwy kontekstowej pokrycia
 • aby zmienić pozycje zaznaczonych arkuszy należy wybrać ikony strzałek z listwy lub użyć skrótów klawiszowych Ctrl+strzałki

Screens

Jeśli chcemy aby wszystkie arkusze zostały podzielone należy:
 • wybrać narzędzie podziału
 • wskazać miejsce podziału
 • ewentualnie skorygować pozycje cięcia na formularzu
 • wybrać przycis Podziel
Aby wykonać cięcie tylko na niektórych arkuszach, należy je najpierw zaznaczyć a następnie postępować podobnie jak w przypadku linii cięcia dla całej szerokości połaci.

Screens

Dla pokryć ciętych na miarę, możemy zdecydować jaka strategia ma zostać zastosowana gdy długość połaci będzie zbyt długa by pokryć całym arkuszem. Mamy do wybory 3 strategie:
 • Od największych-najpierw zostaną zastosowane najdłuższe arkusze a następnie arkusz na brakującą długość
 • Proporcjonalnie-zastosowane zostaną arkszue podobnej długości
 • Wg linii podziału-tylko dla pokryć typu blachy trapezowe i panele z określonymi liniami podziałów, powoduje że arkusze łączą się w określonych miejscach

Screens

Długość poszczególnych, zaznaczonych arkuszy może zostać ustawiona ręcznie poprzez podanie długości w mm. W ten sposób możemy ustawić rozmiar kilku arkuszy jednocześnie. Poniżej pokazano sposób realizacji tej funkcji programu.
 • zaznaczyć arkusze
 • wpisać nowy wymiar dla zaznaczonych arkuszy
 • wcisnąć klawisz ENTER

Video

Jeśli podczas rysowania będziemy trzymać wciśnięty klawisz SHIFT rysowane linie będą proste.
Powierzchnia połaci jest widoczna w oknie właściwości połaci. Trzeba kliknąć na rysunku poza konturem połaci (na pustym polu).

Screens